CLUBGEGEVENS EN REGLEMENT

ALGEMEEN
De club werd opgericht op 15 mei 1995.
Zetel : Balegem, Walzegem 9B.
VZW : 6843
Clubnummer : Sporta Federatie vzw, clubnummer OV213
Ondernemingsnummer : 0463.286.747
Sportieve lokatie : Sporthal De Kluize, Sportstraat, 9860 Oosterzele


CLUBREGLEMENT

1. Vaste wekelijkse sessies op maandag- en donderdag- avond met bijeenkomst aan Sporthal De Kluize :
- maandag om 19h00 
- donderdag om 19h30
Met uitzondering van :
- extreme weersomstandigheden : vb. ijzel, onweer, -10 graden, …

2. Eerste gratis kennismakingstraining op eigen risico, daarna verplichte aansluiting via betaling van een lidmaatschapsbijdrage (jaarlijks hernieuwbaar).

3. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t.e.m. 31 december en houdt een verzekering in voor de sportaktiviteiten welke door de club worden ingericht of waaraan deze deelneemt.
Zie Sporta-site voor meer detail: http://www.sporta.be/rubriek.php?nr=489 (link in 2013)

4. Elk lid ontvangt als bewijs van inschrijving een lidkaart.
De club beschikt over 8 dagen om een inschrijving aan de federatie door te geven.

5. Door zich aan te sluiten bij de club bevestigt men automatisch dat men zichzelf in goede gezondheid acht om deel te nemen aan de trainingen.

6. Kinderen onder de 10 jaar zijn niet toegelaten.

7. Ieder lid kan na afloop van de trainingen gratis gebruik maken van de kleedkamers/douches. (sporthal in juli gesloten)

8. Leden dienen gedurende de wintertrainingen gebruik te maken van veiligheidsmateriaal, zoals reflecterende armbanden, vestjes en dergelijke. Zoniet zullen zij bij een ongeval zelf verantwoordelijk gesteld worden en de club niets ten laste kunnen leggen.

9. Geldende verkeersreglementen dienen gerespecteerd te worden.

10. Alleen sportactiviteiten die in overleg met het bestuur van de club worden georganiseerd vallen onder de naam van de club en zijn als zodanig verzekerd.

11. Interclub bekers of andere trofee├źn gewonnen als club, behoren de club toe.

12. Honden zijn niet toegelaten op de groepstrainingen; een sportongeval waarbij een hond aan de oorzaak ligt, is niet gedekt door onze verzekering.

13. Het bestuur van de club omvat minimum 6 leden waarvan de helft jaarlijks herkiesbaar is. Alleen leden welke actief deelnemen aan de joggingsactiviteiten kunnen zich kandidaat stellen als bestuurslid. Alle leden vanaf de leeftijd van 16 jaar zijn stemgerechtigd en kiesbaar.
De (onder)voorzitter, schatbewaarder en secretaris worden binnen het bestuur verkozen.